En la primera part de la sessió, es va presentar el dictamen provisional del grup de treball de Pressupostos i Ordenances Fiscals i, a continuació, es va parlar sobre els plans de treball i els calendaris dels altres dos grups restants: espai públic i convivència i desigualtats a Barcelona. Finalment, es va acordar la proposta de l’ordre del dia del plenari del 14 de desembre.

En la segona part, els presents van debatre sobre la possibilitat d’incorporar el manifest del Consell Municipal d’Immigració a l’ordre del dia del plenari. Seguidament, la Secretaria va presentar l’informe dels Consells de Ciutat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Catalunya i Espanya a fi de seguir treballant aquest tema per l’any vinent. Per últim, el Comissionat de Participació i Acció Comunitària va presentar la proposta de Codi ètic amb l’objectiu de preveure’l a l’ordre del dia del plenari.