El màxim òrgan de participació de la ciutat, que agrupa entitats i institucions de diferents sectors, ha presentat la seva memòria anual al ple per tercer any consecutiu

Durant el 2019, el Consell de Ciutat ha realitzat quatre dictàmens amb 27 recomanacions concretes per al desenvolupament de les polítiques públiques municipals

Montserrat Morera, presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona i Luís Fernández, vicepresident del Consell de Joventut de Barcelona han estat els representants del Consell de Ciutat al Plenari Municipal per presentar Memòria d’activitat anual del 2019. 

La sessió plenària del Consell Municipal s’ha celebrat avui a les 10h del matí en sessió ordinària. El Consell de Ciutat han tingut l’oportunitat d’explicar als representants polítics de la ciutat el seu treball diari i participatiu que es reflecteix en l’informe de resultats del 2019.

Les dades extretes de l’informe indiquen que el Consell de Ciutat ha realitzat 29 reunions durant el 2019 a les quals, a més dels membres del consell també hi ha aportat el seu coneixement 22 expertes o ponents de cada àmbit. D’aquestes trobades han sorgit 4 dictàmens en elsquals es recullen 27 recomanacions concretes. A més,

Els àmbits d’aquests dictàmens han estat: la memòria d’activitat del 2018, la cooperació públicoprivada, les desigualtats i vulnerabilitats i els pressupostos i ordenances municipals.

La comunicació i visibilitat del Consell de Ciutat i la renovació dels seus membres han estat temes que s’han treballat en els grups de treball permanents, i també, es va acabar el darrer trimestre de l’any aprofundint en temes de fiscalitat i mecenatge en la cooperació públicoprivada, demergència habitacional i de seguretat en les telecomunicacions. D’entre les recomanacions se’n poden destacar les següents:

  • Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu, això remarcava el Consell de Ciutat durant el 2019 i s’ha vist fet realitat aquests darrers mesos arran de la Covid.
  • Augmentar la inversió en mesures de reducció de la contaminació i elaborar les polítiques amb una orientació de transformació mediambiental de la ciutat. La reducció de l’impacte mediambiental és un tema clau per la ciutat.
  • Revisió de les tarifes dels transports públics per part de l’Àrea Metropolitana. La mobilitat és un tema de ciutat complex. Calen moltes actuacions en molts àmbits, però es demana que des de l’Ajuntament es pressioni a l’administració responsable, per tal que la TMobilitat sigui realitat a curt termini. És una actuació en la que caldrà conscienciar i incentivar l’ús del transport públic.

A més, Consell de Ciutat s’ha adherit a tres manifestos durant el 2019.

La feina de Consell de Ciutat, el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha vist reflectida en aquesta Memòria 2019. Tanmateix, la vicepresidenta del Consell de Ciutat, la Sra. Montserrat Morera durant la presentació ha remarcat “el retorn de dos dictàmens dels quatre que ha emès Consell de Ciutat. Destaca la bona feina del grup de Visibilitat i Comunicació i la cobertura que, des de fa un temps, fa Betevé dels plenaris i de la feina que es duu a terme des de Consell de Ciutat.” Ha destacat també, la cooperació entre els diferents consells municipals hi ha agraït al Consell Municipal per la seva implicació. Ha acabat fent èmfasi als temes que s’han de seguir treballant.  D’altra banda, el Sr. Luís Fernández, vicepresident del Consell de Joventut ha volgut destacar  “que el Consell de Ciutat ha agafat velocitat aquest 2019. Que des del Consell es cuiden les entitats ja que el teixit social és el principal actiu de la ciutat. Les entitats que formen el consell reflecteixen les preocupacions de la ciutadania: medi ambient, transport, habitats, energia… parlen de vida”. 

La tasca no s’atura aquí i Consell de Ciutat segueix treballant per assessorar l’Ajuntament de Barcelona i seguir emetent recomanacions sobre temes rellevants de la Ciutat, impulsar iniciatives i donar suport a altres òrgans de participació.