Des que l’Observatori de les Discriminacions registra els casos de discriminacions que es produeixen a Barcelona, les xifres no han deixat d’augmentar, des dels 265 casos del 2018, fins als 631 registrats l’any passat. Aquest increment notable no només demostra una major sensibilització de la ciutadania en la defensa dels drets i la igualtat, sinó que, a més, posa de manifest els avenços en la visibilització dels casos que fins ara no es detectaven i es trobaven en la realitat de la infradenúncia, un dels reptes als quals s’enfronten tots els agents implicats en la lluita per la no discriminació.

La Sara Belbeida, Comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa,  fa incidència en l’existència d’aquesta infradenúncia, molt present encara, tal com assenyalen els informes que publica l’Observatori any rere any. No obstant això, valora positivament el camí que s’està fent per afrontar aquest repte. “És bo que registrem més casos per continuar treballant en la sensibilització i reversió de les causes d’infradenúncia”, assenyala. Per continuar avançant en aquesta línia, Belbeida, qui posa en relleu la trajectòria de 25 anys de l’Oficina per la No Discriminació (OND), considera que cal seguir donant a conèixer “els mecanismes i les eines existents per poder denunciar o deixar constància de les discriminacions”.

Per tal de fer visible els instruments que la ciutadania té a l’abast per denunciar situacions de discriminació i la tasca que es realitza per abordar-les, el Consell de Ciutat va organitzar recentment la jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’. La jornada, en la qual la Comissionada va ser l’encarregada de la benvinguda i la cloenda de l’acte, va versar sobre la llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i No Discriminació i el seu desplegament. Belbeida creu que es tracta d’una llei encara poc coneguda entre els serveis públics i la ciutadania. “Jornades com aquesta contribueixen a difondre més àmpliament la llei”, afegeix.

Belbeida cataloga la llei 19/2020 de “bon instrument que obliga actors públics i privats a promoure accions per garantir la igualtat d’oportunitats i no discriminació en tots els eixos de discriminació”. Així mateix, la Comissionada destaca que les diverses mirades amb les quals va comptar la jornada, tant des de les administracions com des de les entitats, va permetre conèixer les necessitats, al voltant d’aquesta temàtica, des de diferents perspectives.