Grup de treball d’Habitatge destinat a polítiques socials

 • Objectius

  Aquest grup, liderat pel Consell de Ciutat i amb la participació del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, té com a objectiu analitzar la situació de l’habitatge a Barcelona i configurar recomanacions per tal de millorar la gestió d’aquesta temàtica, especialment pel que fa a accions de caràcter social com poden ser l’accés de col·lectius vulnerables, polítiques amb relació a l’habitatge de protecció oficial, etc.

 • Qui en forma part?

  VICEPRESIDÈNCIES ASSOCIATIUS DISTRICTES
  Juan Cabanas, Consell Ciutadà Del Districte de Sant Martí
  Angel Cordero, Consell Ciutadà Del Districte de Ciutat Vella
  CONSELLS SECTORIALS DE LA CIUTAT
  Sergi López-Grado, Consell Municipal per la Sostenibilitat
  Gemma Xarles, Consell Escolar Municipal de Barcelona

  INSTITUCIONS MÉS SIGNIFICATIVES DE LA CIUTAT
  Juanjo Casado, UGT
  Consuelo Delgado, GRUPSET
  Pol De la Torre, CJB

  FITXER GENERAL D’ENTITATS
  Enric Canet, Casal dels Infants
  Jordi González, Fundació Esclat Marina

  PERSONES DE RENOM CIUTADÀ
  Fàtima Ahmed
  Margarita Arboix
  Anna Balletbò

  REGISTRE CIUTADÀ/PADRÓ
  Ana B, Jiménez
  CONSORCI D’HABITATGE DE BARCELONA
  Miquel Ortiz, Diputació de Barcelona
  Marc Torrent, APCE
  Sergio Rodríguez, Fundació Habitatge Social
  Ana Novoa, ASPB
  Núria Colomé, Celobert
  Josep Casas, AHC
  Jaume Artigues, FAVB
  Mª Jesús Martínez, Consell Assessor Gent Gran
  Montserrat Mora, Consell Assessor Gent Gran
  M. Rosa Lunas, Consell Municipal de Dones
  Jordi Gálvez, Federació Cooperatives d’Habitatge
  Dora Tellado, Administració de Justícia Generalitat
  Cristina Vallejo, ICAB
  Francesc Castellana, CESB
  Lourdes Borrell, Habitat3
  Carolina Pallas, Prohabitatge
  Ruben Domínguez, Federació Ecom
  J. Gabriel Lobo, CCOO
  Montserrat Torrent, OCUC
  Aura Lacruz, Agencia Catalana de Joventut
  Sergio Morera, IMPD
  Carlos Martínez, PAH
  Fermina Gómez, Provivienda
  Carmen Osorio, PHA Barcelona
  David Guardia, Federació Cooperatives d’Habitatge
  Maria Castell, IMPD
  Cielito Brione, PAH
  Immaculada Alemany, Institut Municipal de persones amb discapacitat.
  Xavier Roig, Coordinació del Sistemes d’Informació i Atenció a la Ciutadania, de l’AHC.
  Merlina Del Guidice, Consell de Joventut de Barcelona
  Júlia Martorell, Consell de Joventut de Barcelona
  Eduard Cabré, Gerència d’Habitatge
  Xavier Mauri, Habitat3
  Jordi Marrot, CATEB
  Josep Dones, APCE
  Jordà Escolà, Federació Cooperatives d’Habitatge
  Carles Merino, APCE
  Joan R Riera, Comissionat d’Habitatge

 • Documentació

 • Conclusions i retorn

 • Imatges