Plenari Consell de Ciutat

L’any 2004 es va constituir el Consell de Ciutat, en aplicació de la Carta Municipal. La constitució del plenari es va fer el 4 de març de 2004 i la Comissió Permanent es va posar en marxa l’any 2005.

El mes d’abril del 2014 s’ha constituït aquesta comissió per elaborar el programa d’activitats que es farà entre el juliol i final d’any. Aquesta comissió ja està treballant per organitzar l’acta institucional, unes jornades i el procés de renovació del Consell.