El grup de treball sobre igualtat de tracte del Consell de Ciutat culmina la seva feina reflexionant sobre l’adequació de la nova Llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i No Discriminació en una jornada oberta. L’acte, titulat “Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur”, tindrà lloc el 26 d’octubre a les 17 h a l’Espai Jove la Fontana, i per a assistir només cal omplir el formulari d’inscripció.

L’objectiu de la jornada és posar en comú les visions de les entitats que treballen per la no discriminació i les de l’administració local, per tal d’explorar l’adequació i els obstacles de l’aplicació de la llei a Barcelona. Per això, l’acte el conformaran dues taules de debat, una per a fer referència al rol de l’administració, titulada “De la llei a la política pública: el paper de les administracions”, i una per a donar veu a les entitats i als seus respectius estudis sobre la discriminació a la ciutat, sota el títol “Visió i acció de les entitats davant la discriminació”. Les dues taules reservaran un espai per a escoltar i respondre les preguntes i reflexions del públic.

Un cop acabada la jornada, el grup de treball recollirà les reflexions, en farà un diagnòstic, i elaborarà un manifest amb les principals reivindicacions per al procés d’implementació de la llei a Barcelona i el protocol a seguir en el moment de patir o presenciar una discriminació.