Plenari Consell de Ciutat

El 2009 s’inicia el procés per impulsar el Pacte del Temps com a eina per consensuar i potenciar les polítiques d’Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona.

Actualment s’ha finalitzat la primera fase de treball per elaborar el Pacte (setembre de 2009 – juliol de 2010), en què s’ha implicat activament el personal gestor i tècnic dels diferents sectors i territori de l’Ajuntament, i que ha culminat amb l’elaboració del document de proposta anomenat “Pacte per l’adaptació de la ciutat als ritmes de vida de les persones. Per una ciutat que promou la millora de la qualitat de vida i aposta per la sostenibilitat i la innovació social”.

Amb la segona fase de treball (setembre de 2010 – febrer de 2011) des de la Regidoria d’Usos del Temps es demana la participació del Consell de Ciutat, per tal de debatre i consensuar els principals acords adoptats i generar una visió conjunta del Pacte del Temps.