Cadascun dels deu districtes que conformen la ciutat de Barcelona compten amb representació dins del Consell de Ciutat a través de les vicepresidències associatives, un fet que reforça una de les característiques d’aquest òrgan participatiu: poder arribar a diferents realitats de la ciutadana amb l’objectiu de debatre-les i posar-les a l’agenda política. Així ho destaca el representant del districte de Gràcia, Benoît Poinsot, qui posa èmfasi en la mirada que poden aportar les vicepresidències associatives dels districtes presents al Consell de Ciutat. “Des dels districtes s’identifiquen mancances, inquietuds o la voluntat de les ciutadanes de reformular el model de barri i el model de ciutat que volem”, exposa.

Poinsot considera que hi ha una sèrie de reptes als quals s’enfronta el districte de Gràcia, com són la mobilitat, la convivència en relació amb aspectes de soroll o neteja, o el turisme. Són reptes que el representant de Gràcia al Consell de Ciutat ha pogut copsar gràcies a la xarxa de veïns i veïnes del districte que li traslladen les seves preocupacions.

D’altra banda, Poinsot també aborda el concepte d’Smart City aplicat a Barcelona, és a dir, una ciutat dotada de mecanismes basats en tecnologies de la informació i la comunicació. L’objectiu d’aquestes ciutats intel·ligents és la millora de la gestió dels serveis de la ciutat i la qualitat de vida dels habitants. “Penso que ens hem de convertir de veritat en Smart City, que Barcelona ha de fer un esforç molt gran per arribar a aquest concepte”, afirma.