La llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i no Discriminació suposa un gran pas per a la lluita contra la discriminació, tal com assenyalen des de les diferents entitats que treballen per la igualtat a la ciutat de Barcelona. Tot i que encara es troba en fase de desplegament, des del tercer sector es valora positivament poder comptar amb una eina amb la qual basar-se per abordar les situacions de discriminacions. Així ho afirma la Bianca Galusca, cap d’Àrea Europa i Internacional de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC), qui recorda que, fins ara, la discriminació es tractava més d’una percepció viscuda. “No teníem una eina on denunciar casos que no fossin situacions greus o agressions físiques”, explica. “Ara s’està posant nom a unes situacions viscudes, amb un marc normatiu que protegeix“, afegeix.

Galusca va ser una de les ponents de la jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur‘, organitzada pel Consell de Ciutat i celebrada el passat octubre. Com a representant de la FAGiC, Galusca va formar part de la taula de les entitats en la qual es va tractar el desplegament de la llei, es va fer valdre la tasca de les entitats en la defensa del dret a la igualtat de tracte i la no discriminació i es van identificar els reptes als quals s’enfronten les organitzacions des del tercer sector.

“El paper més important de les entitats és el de donar a conèixer la llei i fer conscienciació entre les persones que atenem, explicar-los en què consisteix la llei o quins tipus de discriminacions cobreix”, assenyala. La representant de la FAGiC també considera que és cabdal la coordinació amb les administracions públiques. “Com no treballen directament amb les persones, les administracions de vegades no coneixen la realitat, la qual cosa cal tenir en compte a l’hora de, per exemple, impulsar noves mesures”, manifesta.