El Consell de Ciutat es caracteritza per posar sobre la taula les diverses realitats de la ciutadana de Barcelona, per debatre-les, fer-ne una diagnosi i posar-les a l’agenda política. Aquesta tasca de gran rellevància pel bon funcionament de la ciutat, compta amb la veu de tots els actors de la societat gràcies a la gran diversitat de membres que formen part del Consell de Ciutat. Amb representació dels grups municipals, dels Consells Ciutadans de Districte, de les institucions més significatives de la ciutat i d’associacions del Fitxer General d’Entitats, així com la presència de persones de renom, de ciutadans i ciutadanes i del síndic de greuges, el Consell de Ciutat és un reflex de la societat de la ciutat de Barcelona.

Com a membre del Consell de Ciutat, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ens parla de primera mà de la importància de la tasca que realitza el Consell de Ciutat, així com de la diversitat que fa del Consell de Ciutat el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona.

“Es tracta d’un espai de debat que posa a l’agenda política qüestions que, si no fos pel Consell de Ciutat, potser passarien desapercebudes pels partits polítics”, considera Bondia. El síndic de greuges de Barcelona destaca el paper de la ciutadania i la necessitat que administració i societat civil vagin de la mà. “La millora de la ciutat passa per la societat civil”, exposa Bondia. Tot i la diversitat que ofereix el Consell de Ciutat, el síndic de greuges de Barcelona fa una crida a estendre la participació i a reflexionar sobre la importància que l’òrgan també arribi a aquells sectors que encara no hi participen.