Entrades

Jordi Romero: “El PAM, els pressupostos i les inversions són un triangle que ha de ser coherent i encaixat”

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és un instrument que serveix de full de ruta de la gestió municipal i que permet prioritzar les necessitats de la ciutat als pressupostos. Per aquest motiu, des del Consell de Ciutat posen en relleu…

Laura Pliego: “La salut mental és un eix que travessa la resta d’àmbits de discriminació”

Una de les finalitats de la Llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i No Discriminació és evitar qualsevol de les formes de discriminació que prenen per pretext els eixos de discriminació que inclou la normativa. Entre aquests àmbits es…

“La discriminació és un problema estructural, i el fet que el Consell de Ciutat l'hagi posat al centre del debat, és transcendental per millorar la sensibilització”

La llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació és un instrument transversal a tota Catalunya que permet afrontar les desigualtats i treballar qualsevol forma de discriminació. Una de les eines que contempla és la creació…

Laia Bonet: “És important que el Consell de Ciutat segueixi proposant i que el govern de la ciutat pugui respondre a les seves propostes”

La funció principal del Consell de Ciutat és la d’elaborar dictàmens i manifests amb recomanacions sobre com creu que s’hauria d’articular la política municipal amb relació a les temàtiques tractades. Aquests documents, que es…

Ana Lucía Olivos: “No podem parlar de feminisme si no és interseccional”

La jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’, organitzada pel Consell de Ciutat, va permetre, tant a administracions com a entitats que treballen per la igualtat de tracte, compartir coneixement…

Manuela Fernández: "La incorporació de la perspectiva interseccional és un instrument molt potent per a les administracions"

L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació de la Generalitat de Catalunya (OITND) és un dels instruments creats per vetllar pel compliment i desplegament de la Llei 19/2020, d'igualtat de tracte i no-discriminació. L'òrgan treballa,…

Maria del Carmen de la Fuente: "El Consell ha de ser un mirall del que és la ciutat de Barcelona, totes les realitats que són presents a la ciutat haurien de tenir el seu espai"

La diversitat amb la qual compta el Consell de Ciutat és una de les característiques que millor defineixen el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona. A través de la participació de persones pertanyents…

“No hi ha prou consciència que la llengua catalana sigui motiu de discriminació”

, , , , , , , ,
Segons l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona, la llengua és el quart motiu de discriminació que més registre d’incidències va tenir l’any 2022 a Barcelona, només per darrere del racisme i la xenofòbia,…

Sergi López-Grado i Padreny: “Assolir el 10% d'habitatge destinat a polítiques socials aquest mandat significaria fer un pas cap a l'escenari social en el que esdevingui una dotació pública més”

La dificultat d'accés a l'habitatge a Barcelona és un dels principals reptes als quals s'enfronta la ciutat. Font de desigualtats, tal com va assenyalar al Plenari del Consell de Ciutat l'Excm. Sr. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona,…

Àlex Goñi: "El Consell de Ciutat hauria de trobar un equilibri per tornar a parlar també sobre temes de ciutat que afecten les persones"

El Consell de Ciutat s’ha posicionat a favor de la pau i en contra de la guerra, identificant la justícia i la solidaritat com a camins irrenunciables per assolir aquesta meta. La decisió es va prendre durant el darrer plenari del 2023,…