Una de les finalitats de la Llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i No Discriminació és evitar qualsevol de les formes de discriminació que prenen per pretext els eixos de discriminació que inclou la normativa. Entre aquests àmbits es troba la xenofòbia, el racisme, el sexe o el gènere, l’orientació o identitat sexual, l’edat, la llengua, la discapacitat o la salut, entre altres. Cal tenir en compte que les discriminacions no sempre es produeixen de forma independent, sinó que s’interrelacionen i travessen eixos múltiples. D’això se’n diu interseccionalitat, un dels conceptes principals que van destacar les participants de la jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’, organitzada pel Consell de Ciutat.

La Sra. Laura Pliego, responsable de l’‘Espai Situa’t’ Barcelona esquerra – litoral i de programes transversals de la Federació de Salut Mental de Catalunya, destaca que la salut mental és un eix interseccional “que transita i que interacciona amb molts eixos vinculats”. A l’Observatori de les discriminacions 2022, el registre de les discriminacions que es produeixen a la ciutat, elaborat per l’Oficina per la No Discriminació (OND) i la Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a Víctimes de Discriminació (SAVD), posa el focus en la important presència de la salut, i més concretament de la salut mental, en moltes de les situacions en què interaccionen diversos eixos de discriminació.

Des de la perspectiva de la Federació de Salut Mental de Catalunya, la Sra. Pliego valora la “l’aixopluc legislatiu” que suposa la llei. Tanmateix, posa de manifest la necessitat d’una ampliació de recursos a les entitats que donen suport i acompanyament a persones que pateixen discriminació. “És important posar sobre la taula la importància del teixit associatiu per fer front aquest tipus de situacions de discriminació, independentment de si són entitats especialitzades o si són entitats del territori local”, afegeix.

La Federació de Salut Mental de Catalunya és una entitat que aplega 80 entitats de salut mental a tot el territori català. La Federació ofereix suport a les persones que pateixen discriminació per motius de salut mental a través dels diferents serveis que impulsa. Un d’ells és l’’Espai Situa’t’, un espai d’informació, orientació i acompanyament sobre qualsevol aspecte relacionat amb la salut mental tant per a la població en general, com per a persones amb diagnòstic o els seus familiars.