Entrades

Laura Pliego: “La salut mental és un eix que travessa la resta d’àmbits de discriminació”

Una de les finalitats de la Llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i No Discriminació és evitar qualsevol de les formes de discriminació que prenen per pretext els eixos de discriminació que inclou la normativa. Entre aquests àmbits es…

“La discriminació és un problema estructural, i el fet que el Consell de Ciutat l'hagi posat al centre del debat, és transcendental per millorar la sensibilització”

La llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació és un instrument transversal a tota Catalunya que permet afrontar les desigualtats i treballar qualsevol forma de discriminació. Una de les eines que contempla és la creació…

Ana Lucía Olivos: “No podem parlar de feminisme si no és interseccional”

La jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’, organitzada pel Consell de Ciutat, va permetre, tant a administracions com a entitats que treballen per la igualtat de tracte, compartir coneixement…

Manuela Fernández: "La incorporació de la perspectiva interseccional és un instrument molt potent per a les administracions"

L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació de la Generalitat de Catalunya (OITND) és un dels instruments creats per vetllar pel compliment i desplegament de la Llei 19/2020, d'igualtat de tracte i no-discriminació. L'òrgan treballa,…

“No hi ha prou consciència que la llengua catalana sigui motiu de discriminació”

Segons l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona, la llengua és el quart motiu de discriminació que més registre d’incidències va tenir l’any 2022 a Barcelona, només per darrere del racisme i la xenofòbia,…

Bianca Galusca: “La llei d’igualtat de tracte i no discriminació és una eina en la qual basar-nos; fins ara, la discriminació era una percepció viscuda”

La llei 19/2020 d'Igualtat de Tracte i no Discriminació suposa un gran pas per a la lluita contra la discriminació, tal com assenyalen des de les diferents entitats que treballen per la igualtat a la ciutat de Barcelona. Tot i que encara…

Cristian Carrer: "Si no treballem en els contextos socials on es produeixen les discriminacions, és qüestió de temps que tornin a ocórrer"

Des de principi d'any, l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) ha registrat 140 incidències discriminatòries per LGTBIfòbia a la ciutat Barcelona. A partir d’aquestes dades recollides, i de les històries que hi ha darrere les xifres,…

Francina Alsina: “Les entitats som ràpides en activar-nos i oferir eines i recursos per a qui ha pogut patir una discriminació”

Les entitats tenen un paper rellevant en la defensa del dret a la igualtat de tracte i la no discriminació. No només ja ho van ser amb la seva implicació en la mateixa redacció i aprovació de la llei 19/2020 sobre Igualtat de Tracte…

Administracions públiques i entitats identifiquen els casos on es produeixen diferents discriminacions simultànies com el repte principal en el desplegament de la llei d’igualtat de Tracte i No Discriminació

, , , , , , , ,
La Sala Teresa Claramunt de l’Espai Jove la Fontana va acollir, el passat 26 d’octubre, la jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’, organitzada pel Consell de Ciutat de Barcelona. A través…