La jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’, organitzada pel Consell de Ciutat, va permetre, tant a administracions com a entitats que treballen per la igualtat de tracte, compartir coneixement sobre la nova llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació. A través de dues taules, van dialogar sobre com influirà l’aprovació de la nova llei en la ciutat, quins assoliments es poden aconseguir i quins reptes i obstacles poden sorgir en la seva aplicació.

Un dels conceptes més repetits durant la jornada va ser la interseccionalitat, una de les característiques que aporta la nova llei, però també un dels reptes que cal afrontar en el procés de desplegament del marc normatiu. La mirada interseccional és una perspectiva que té en compte el fet que les discriminacions no es produeixen de manera independent, sinó que el tracte discriminatori té lloc a través de diverses dimensions.

Sra. Ana Lucía Olivos, formadora d’interculturalitat de l’Associació Abrazo Cultural, que va participar en la taula encapçalada per les entitats, posa el focus sobre aquest concepte. “A una sola persona li travessen diverses situacions, i moltes d’aquestes són discriminatòries. No podem parlar d’un feminisme o de joventut, sense tenir una mirada interseccional”, afirma.

Sra. Olivos, que valora positivament la jornada i les sinergies creades entre les diferents entitats participants, ens parla també sobre la tasca que duu a terme Abrazo Cultural en la no discriminació i els tallers i formacions amb els quals trenquen estereotips.