Entrades

Laura Pliego: “La salut mental és un eix que travessa la resta d’àmbits de discriminació”

Una de les finalitats de la Llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i No Discriminació és evitar qualsevol de les formes de discriminació que prenen per pretext els eixos de discriminació que inclou la normativa. Entre aquests àmbits es…

“La discriminació és un problema estructural, i el fet que el Consell de Ciutat l'hagi posat al centre del debat, és transcendental per millorar la sensibilització”

, , , , , , , ,
La llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació és un instrument transversal a tota Catalunya que permet afrontar les desigualtats i treballar qualsevol forma de discriminació. Una de les eines que contempla és la creació…

Laia Bonet: “És important que el Consell de Ciutat segueixi proposant i que el govern de la ciutat pugui respondre a les seves propostes”

La funció principal del Consell de Ciutat és la d’elaborar dictàmens i manifests amb recomanacions sobre com creu que s’hauria d’articular la política municipal amb relació a les temàtiques tractades. Aquests documents, que es…

Ana Lucía Olivos: “No podem parlar de feminisme si no és interseccional”

La jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’, organitzada pel Consell de Ciutat, va permetre, tant a administracions com a entitats que treballen per la igualtat de tracte, compartir coneixement…

Manuela Fernández: "La incorporació de la perspectiva interseccional és un instrument molt potent per a les administracions"

L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació de la Generalitat de Catalunya (OITND) és un dels instruments creats per vetllar pel compliment i desplegament de la Llei 19/2020, d'igualtat de tracte i no-discriminació. L'òrgan treballa,…

“No hi ha prou consciència que la llengua catalana sigui motiu de discriminació”

Segons l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona, la llengua és el quart motiu de discriminació que més registre d’incidències va tenir l’any 2022 a Barcelona, només per darrere del racisme i la xenofòbia,…

Javier Garcia Bonomi: “El Consell de Ciutat és un espai privilegiat per poder parlar de temes com la igualtat de tracte i no discriminació”

En la darrera sessió plenària del 2023, el Consell de Ciutat va aprovar el manifest d'igualtat de tracte i no discriminació, un document que engloba un seguit de recomanacions sorgides del grup de treball i de la jornada 'Reptes de la…

El Consell de Ciutat recomana destinar més recursos per garantir el desplegament efectiu de la llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació

El Consell de Ciutat reivindica la necessitat de dotar de més recursos, econòmics i materials, les administracions públiques per tal de garantir el desplegament efectiu de la llei 19/2020 d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Així va…

L’habitatge destinat a polítiques socials i la igualtat de tracte i no discriminació encapçalen un plenari marcat pel posicionament del Consell de Ciutat a favor de la pau

El Consell de Ciutat va aprovar el dictamen d'habitatge destinat a polítiques socials i el manifest d’igualtat de tracte i no discriminació al darrer plenari del 2023. La sessió, que va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament…

Bianca Galusca: “La llei d’igualtat de tracte i no discriminació és una eina en la qual basar-nos; fins ara, la discriminació era una percepció viscuda”

La llei 19/2020 d'Igualtat de Tracte i no Discriminació suposa un gran pas per a la lluita contra la discriminació, tal com assenyalen des de les diferents entitats que treballen per la igualtat a la ciutat de Barcelona. Tot i que encara…