La llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació és un instrument transversal a tota Catalunya que permet afrontar les desigualtats i treballar qualsevol forma de discriminació. Una de les eines que contempla és la creació de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació (OITND) de la Generalitat de Catalunya, un òrgan que des de fa dos anys presta suport i assessorament a les persones que hagin patit discriminació. Barcelona, però, fa anys que disposa d’una mirada de no discriminació gràcies a la trajectòria de l’Oficina per la No Discriminació (OND) de l’Ajuntament de Barcelona, un òrgan que fa més de 25 anys que defensa els drets de la ciutadania de Barcelona i rodalia.

El Sr. Albert Fages, coordinador de l’OND, i la Sra. Anabel Rodríguez, cap del Departament de Drets Humans de l’Ajuntament de Barcelona, van participar, respectivament, en el grup de treball d’igualtat de tracte i no discriminació del Consell de Ciutat i en la jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’ que va sorgir d’aquest. Tant la Sra. Rodríguez com el Sr. Fages, valoren molt positivament l’impuls d’aquests dos espais. La cap del Departament de Drets Humans manifesta que “la discriminació és un problema social, un problema estructural, i el fet que el Consell hagi posat al centre del debat aquest tema, és transcendental per millorar la sensibilització de tots i totes”.

Un dels aspectes que destaca la Sra. Rodríguez de la jornada, on va compartir taula amb la Sra. Manuela Fernández, directora de l’OITND, és la participació de les entitats que tenen serveis d’atenció a les víctimes, així com altres entitats del Consell de Ciutat que estan prenent consciència del tema. “Tot i que les administracions hem de tenir unes obligacions i hem de treballar per prevenir i actuar contra la no discriminació, també sabem que és un fenomen on hi ha molta infradenúncia, que està normalitzat, i és des de la feina de les entitats, des del territori, des de la ciutadania, des d’on es pot treballar millor per activar la prevenció i la resposta davant de la discriminació”, assegura.

Coordinació entre administracions i entitats

L’OND promou diversos espais i eines per a establir una bona col·laboració amb les entitats i altres administracions. La Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a Víctimes de Discriminació o el projecte ‘Antenes’, són dos exemples de recursos amb els quals compta l’OND per impulsar el treball amb les entitats.

“Per a nosaltres la idea de l’OND és la d’ajudar a aglutinar, coordinar i treballar de manera transversal amb diferents recursos municipals i amb la pròpia ciutadania”, manifesta el Sr. Fages. En aquesta línia, es va crear la Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a Víctimes de Discriminació, conformada actualment per 26 entitats i l’OND, que treballa de forma unificada en la recollida de situacions de discriminació registrades i en l’atenció a les persones víctimes, una tasca que resulta en l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona. En paral·lel a la Taula, el projecte ‘Antenes’ tracta de potenciar la territorialització i el treball en xarxa de l’OND amb la societat civil. D’aquesta manera, entitats, associacions, professionals, serveis o recursos que volen donar un pas més en la lluita contra la discriminació, es conformen com a antenes de l’OND per detectar situacions de discriminació i poder arribar a treballar millor, i d’una manera més completa i integral, amb les persones afectades.

D’altra banda, l’OND i l’OITND preparen un document oficial de protocol de col·laboració que, tal com assenyala el Sr. Fages, es troba en el seu procés final d’elaboració. “El document ajudarà a aprofundir i agilitzar l’atenció a les persones afectades i que no es produeixin revictimitzacions i, per tant, evitar la duplicació d’actuacions.”, afegeix.

La tasca de l’OND en la lluita contra les discriminacions a la ciutat

L’OND es va crear l’any 1998 i ha estat un servei municipal cabdal a la ciutat que ha ajudat a posar al centre la defensa de drets de la ciutadania. L’òrgan orienta la seva tasca en dos àmbits separats, però interconnectats alhora: la prevenció, que aporta a la ciutadania maneres d’ajudar a prevenir aquestes situacions de discriminació, a través de tallers de sensibilització de drets humans i sessions formatives en matèria de lluita contra les discriminacions; i, d’altra banda, l’atenció a les persones afectades víctimes de discriminació.

En l’àmbit de l’atenció, l’OND disposa de quatre serveis per oferir el màxim de possibilitats de resposta, suport i acompanyament, a les persones afectades: el servei d’acció socioeducativa, el servei d’atenció psicosocial, el servei d’assessorament jurídic, i el servei de mediació. “D’aquesta manera, posem en el centre l’atenció a la persona víctima i oferim una atenció integral, de manera que els mateixos serveis estan interconnectats per poder afavorir que la persona afectada víctima acabi sent, al final del procés d’acompanyament i suport, una persona empoderada, que pugui inclús ser una activista per la defensa de drets”, explica el coordinador de l’OND.