L'alcalde reunit amb la Comissió Permanent del Consell de Ciutat

Els membres de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat es van reunir el passat 11 de març amb l’Excm. Sr. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, en una trobada en la qual es van tractar diversos aspectes relatius a la ciutat i el propi òrgan participatiu. Un dels temes abordats a la reunió va ser la celebració del 20è aniversari del Consell de Ciutat, una fita que s’assoleix durant aquest any 2024, i que l’Excm. Sr. Jaume Collboni va voler celebrar fent valdre la tasca que ha dut a terme el Consell de Ciutat al llarg de la seva trajectòria. “El màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament és un punt de trobada per als representants de l’Ajuntament i la ciutadania, un espai plural des d’on totes i tots treballem per la millor Barcelona!”, va compartir a les xarxes socials, juntament amb una imatge amb els diversos membres de l’Ajuntament i de la comissió permanent presents a la trobada.

 

 

Durant la reunió, es van tractar altres temes, com ara el retorn dels dictàmens aprovats pel Consell de Ciutat; els pressupostos participatius; la taxa turística; aspectes relatius als Pressupostos Municipals; la comunicació i visibilitat del Consell de Ciutat; la nova llei de consultes ciutadanes, i la implicació de tots els grups municipals a la Comissió Permanent i als plenaris del Consell de Ciutat.

A més de l’Excm. Sr. Jaume Collboni, per part de l’Ajuntament de Barcelona van assistir  l’Il·lm. Sr. Lluís Rabell, regidor de l’Ajuntament; el Sr. Javier Rodríguez, Comissionat d’infància, adolescència, joventut i LGTBI; l’Il·lm. Jordi Coronas, regidor de l’Ajuntament,  i el Sr. Agustí Abelaire, Director de Serveis Generals.

Per part dels membres de la Comissió Permanent van assistir la Sra. Anna Balletbò, com a persona de renom ciutadà; la Sra. Emília Macias, representant de CCOO; la Sra. Montse Morera, representant del CAB; la Sra. Glòria Canals, representant d’Aura Fundació; el Sr. Pol Latorre, representant del CJB; la Sra. Elisenda Roca, com a ciutadana, i el Sr. Andreu Parera, secretari del Consell de Ciutat.