El Consell de Ciutat va aprovar el dictamen d’habitatge destinat a polítiques socials i el manifest d’igualtat de tracte i no discriminació al darrer plenari del 2023. La sessió, que va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, va comptar amb la participació d’una setantena de persones i va estar presidida per l’Excm. Sr. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i la Il·lma. Sra. Laia Bonet, tinent d’alcalde de la ciutat. El plenari també va estar marcat pel posicionament del Consell de Ciutat a favor de la pau davant el context bèl·lic en el qual es troben diversos territoris d’arreu del món.

L’alcalde de Barcelona va donar la benvinguda agraint a les entitats representades al Consell de Ciutat “la feina, la dedicació i el compromís”, en nom de tots els grups municipals. Així mateix, va recordar que Barcelona “és una ciutat que ha fomentat la seva governança en la participació i en el diàleg amb tots els sectors de la ciutat”. En aquesta línia, va manifestar que el Consell de Ciutat és l’òrgan de participació “per excel·lència” i el vèrtex de la piràmide de participació que té l’Ajuntament.

L’habitatge, principal font de desigualtats de la ciutat

Una de les qüestions que genera més debat mediàtic i social és l’emergència d’habitatge que viu la ciutat, una situació que l’Excm. Sr. Collboni va descriure com “el principal problema que té la ciutat, de forma estructural, i la principal font de desigualtats, que afecta sobretot la gent més jove”. El Sr. Sergi López-Grado, representant del Consell Municipal per la Sostenibilitat, va ser l’encarregat d’exposar les recomanacions d’un grup de treball que va aplegar diverses posicions i mirades, entre elles la del Consell de l’Habitatge Social. Fruit d’aquesta diversitat, que es va valorar com “extremadament enriquidora”, el document diferencia entre recomanacions de consens i visions particulars en les quals no es va aconseguir acord.

El dictamen contempla recomanacions com assolir el 10% d’habitatge destinat a polítiques socials o de protecció oficial durant els propers 4 anys; que els edificis de propietat pública sense ús no es treguin a subhasta o es venguin, sinó que es destinin a polítiques socials, i identificar, en qualsevol mesura dirigida a persones amb diversitats, a quina diversitat es fa referència, per tal de donar millor resposta a les necessitats dels diferents col·lectius. En altres qüestions, com la normativa que obliga a fer el 30% d’habitatge de protecció oficial en noves construccions o grans rehabilitacions d’edificis, no es va arribar a un consens sobre quines recomanacions polítiques serien pertinents, el que dona compte de la complexitat i la diversitat de posicions respecte a la mesura.

La lluita per la igualtat i la no discriminació, signe d’identitat de la ciutat

Barcelona és una ciutat diversa i acollidora, tal com demostra la implicació de les administracions i les entitats en la igualtat de tracte i no discriminació. No obstant això, encara hi ha molts reptes a assolir en aquesta línia, tal com va assenyalar l’Excm. Sr. Collboni. “Volem exercir la nostra condició de ser una ciutat que sempre ha fet de la igualtat d’oportunitats, la lluita contra la xenofòbia, l’homofòbia, la transfòbia i la lluita per la igualtat de gènere, un signe d’identitat de la ciutat”, va manifestar. La tasca del grup de treball es va dur a terme en un context de desplegament de la llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i No Discriminació.

El Sr. Javier García Bonomi, representant de la Federació d’Entitats Llatinoamericanes (FEDELATINA), va ser l’encarregat d’exposar les conclusions del grup de treball d’Igualtat de Tracte i No discriminació que va resultar en un manifest amb diverses recomanacions. Entre elles, el Sr. García Bonomi va destacar la necessitat de dotar les administracions de més eines i recursos que permetin donar suport a les persones que han rebut discriminacions, així com per dur a terme accions per prevenir aquestes situacions; potenciar el rol de les entitats a través de recursos específics perquè puguin consolidar les funcions que ja exerceixen, i una major transparència en el procediment de denúncies. Les reivindicacions presents al manifest també recullen les conclusions de la jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’, organitzada pel Consell de Ciutat.

Reptes i retorn, nous grups de treball i espais en els quals participa el Consell de Ciutat

La sessió plenària del Consell de Ciutat va continuar amb la intervenció del Sr. Javier Rodríguez, Comissionat de Polítiques d’Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, que va traslladar al plenari l’estat dels temes pendents de retorn. “Ens comprometem a establir un protocol que agilitzi el circuit per fer el retorn dels dictàmens i que s’adapti a aquesta transversalitat en la qual basculen”, va assenyalar.

Durant el plenari també es van presentar els nous grups de treball que tractaran temes referents a la Memòria del Consell de Ciutat 2023, el Pla d’Actuació Municipal i de Districte (PAM/PAD) i els Pressupostos Municipals. D’altra banda, es van exposar els espais on participa el Consell de Ciutat, com ara la Capitalitat europea de la democràcia, la Capitalitat europea del comerç de proximitat i el Consell Municipal de Benestar Social.

Proposta de posicionament a favor de la pau i en contra de la guerra

Un dels moments més emotius del plenari el va protagonitzar el Sr. Alejandro Goñi, president de PIMEC Comerç, quan va proposar un posicionament de l’òrgan a favor de la pau i en contra de la guerra. Aquesta intervenció va generar l’aplaudiment de les membres del Consell de Ciutat presents al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

La Il·lma. Sra. Laia Bonet, va concloure la sessió plenària agraint la feina que fan les entitats i entorns representades al Consell de Ciutat. Tot citant el Sr. Pasqual Maragall, qui deia “La ciutat és la seva gent”, la tinenta d’alcalde va afegir que “la ciutat és la gent que treballeu per a ella, per fer-la gran, per millorar-la: sou vosaltres, una magnífica representació d’ells i d’elles”, va exposar, dirigint-se a les membres del Consell de Ciutat. La Il·lma. Sra. Laia Bonet, finalment, va recordar que el Consell de Ciutat celebrarà el seu 20è aniversari l’any 2024. “Us animo a aprofitar aquest 20è aniversari per celebrar-ho com cal. És una bona oportunitat per donar a conèixer el Consell de Ciutat, especialment al món associatiu, i donar-li un impuls”, va concloure.