El dimarts, 5 de març del 2024, de 17 a 19 h, el Consell de Ciutat va celebrar el primer plenari de l’any al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, presidit per l’lIl·lm. Sr. Jordi Valls, quart tinent d’alcalde de Barcelona. L’aprovació del dictamen sobre el pressupost municipal 2024 va centrar la sessió. Tot i no ser vinculant, és preceptiu que el Consell de Ciutat es pronunciï sobre la proposta dels Pressupostos Municipals anuals per tal que el Plenari Municipal pugui adoptar una posició al respecte.

Entre d’altres, també va aprovar la memòria del Consell de Ciutat 2023 i les candidatures a Medalles d’honor de Barcelona per part del Consell de Ciutat.

Si estàs interessat o interessada a veure el plenari complet, pots fer-ho a través de YouTube.