El Consell de Ciutat és el principal òrgan de participació municipal, un ens que aglutina un gran nombre d’entitats i persones de la ciutat que volen enriquir i incidir en la vida de Barcelona. David Franquelo i Emilia Macías han presentat la memòria del Consell al plenari municipal, destacant la principal activitat i els reptes d’aquest espai.

Franquelo és un dels joves que participa al Consell de Ciutat, en representació del Consell de la Joventut de Barcelona. N’ha destacat l’alta activitat que ha tingut el Consell, en una dinàmica “ascendent” que vol deixar enrere la pandèmia, i posa com a fita a assolir una “major incidència política a la ciutat”.

El representant de les entitats juvenils ha subratllat que el Consell de Ciutat és el “principal òrgan consultiu de Barcelona” i ha estat capaç de debatre i fer recomanacions relacionades amb els principals temes d’actualitat que afecten el municipi.

La dificultat d’accessibilitat a l’administració pública, per part de la ciutadania, ha estat una de les qüestions que ha centrat el treball del Consell de Ciutat al llarg del darrer any. Així ho ha explicat Emilia Macías, representant de CCOO, i ho ha traslladat al plenari municipal.

“Tota la ciutadania té dret a una bona administració pública”, ha defensat Macías. La portaveu també ha valorat el treball del Consell de Ciutat, especialment el seu paper a l’hora de “millorar la vida de la ciutat”. Mantenir-la “capdavantera i cosmopolita” farà que “continuï al pòdium d’Europa”, ha assegurat.