Logo Consell de Ciutat

Aquesta comissió és mixta entre el Consell de Ciutat i el Consell Municipal d’Associacions, té com a finalitat debatre les propostes de canvi de les Normes Reguladores de Participació Ciutadana i les Normes de Funcionament de Districte. També té com a funció desenvolupar i consensuar eines per al debat en els òrgans de participació sectorial i territorial, així com facilitar aquestes eines de forma oberta a tot el teixit associatiu que estigui interessat, així com a la ciutadania de forma individual. Aquesta comissió va començar la seva feina el 14 de novembre, amb una primera sessió oberta aprofitant el debat sobre participació amb les cinc forces polítiques presents a l’Ajuntament que va organitzar el Consell d’Associacions de Barcelona CMAB), l’IGOP i la Favb i que es va fer amb la col·laboració de Torre Jussana, equipament municipal al servei de les associacions.

Està previst que aquesta comissió finalitzi la seva tasca abans del 23 d’abril, data de termini per poder presentar al·legacions a la proposta de canvi de normatives. Aquesta comissió té l’encàrrec d’acabar la seva feina amb l’elaboració d’un dictamen que haurà d’estar aprovat per plenari.