Plenari Consell de Ciutat

Aquesta comissió de treball va fer tres sessions de treball i el dictamen final va ser aprovat el maig del 2012.

Les conclusions que s’arriben són les següents:

  • Cal que ens plantegem com millorem la participació ciutadana.
  • Els Consells no són espais merament informatius.
  • Els Consells són espais de trobada entre les associacions i, en el cas dels consells ciutadans, entre la ciutadania i els representants de la classe política del govern i de l’oposició.