Plenari Consell de Ciutat

Aquest grup es crea per segon any consecutiu i que treballarà en quatre àmbits: cultura i educació, polítiques socials i ciutadania, economia i ocupació, espai urbà i mobilitat.

Cada grup especialitzat podrà aprofundir en l’anàlisi de l’estat de la ciutat, el seguiment del Marc Estratègic (PAM), el pressupost municipal i en el que el propi grup valori què vol fer.

Aquest grup té previst fer la seva feina i elaborar un document fins a finals d’octubre per presentar-lo al plenari per la seva aprovació.