Plenari Consell de Ciutat
El 2009 s’inicia el procés per impulsar el Pacte del Temps com a eina per consensuar i potenciar les polítiques
La Comissió Permanent del CDC del 15 de setembre de 2010 va aprovar la constitució d’una comissió de treball per
Plenari Consell de Ciutat
El Govern Municipal de la Ciutat ha decidit impulsar un procés de transformació de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, com un
Imatge de Barcelona ciutat
El professor Costas ha conclòs l'elaboració del "Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona", que va presentar en el plenari del Consell de
Plenari Consell de Ciutat
Aquesta comissió s'ha creat al gener del 2012, un cop va ser aprovada per la Comissió Permanent del mes de
Plenari Consell de Ciutat
El Consell Consultiu i Assessor de Barcelona Televisió es un òrgan de naturalesa consultiva i assessora constituït al si del
Plenari Consell de Ciutat
La Comissió Permanent va assumir la funció d’efectuar reflexions de caràcter general i particular sobre l’avenç i el seguiment del
Plenari Consell de Ciutat
Es tracta d'un document de caràcter normatiu, que vol esdevenir una eina per a l'assoliment de drets i el compliment
Plenari Consell de Ciutat
L'Ajuntament de Barcelona va iniciar a finals de l'any 2008 un procés de diagnosi i concertació amb els principals actors