Plenari Consell de Ciutat

El Grup de Treball (GT) va mantenir diverses trobades per debatre els pressupostos i ordenances que el govern té previst portar a aprovació del Plenari del Consell Municipal, i van emetre les recomanacions que es van aprovar en el plenari del 17 de desembre de 2019.

L’objectiu del Grup de Treball de Pressupostos i Ordenances Fiscals és conèixer i debatre els pressupostos municipals així com els resultats dels indicadors de la gestió municipal.

En aquest marc de treball s’ha considerat oportú establir una sèrie de recomanacions:

  1. En quan a mobilitat calen moltes actuacions en molts àmbits, però es demana que des de l’Ajuntament es pressioni a l’administració responsable, per tal que la TMobilitat sigui realitat a curt termini. Actuació que servirà per conscienciar i incentivar l’ús del transport públic.
  2. Pressionar a les proveïdores d’energia per tal que el preu al qual compren l’energia que prové de particulars sigui el mateix que el preu al qual la venen posteriorment. Sabent que no es competència municipal, caldria que l’ajuntament treballi en el sentit de pressionar o negociar.
  3. Realitzar una sessió específica sobre ordenances fiscals relacionades amb entitats per compartir realitats i identificar oportunitats de millora.
  4. Realitzar una sessió monogràfica amb Gerència de Recursos, per parlar sobre les subvencions i convenis dirigits a associacions i entitats sense ànim de lucre.
  5. Revisar la manera com es calcula la taxa d’escombraries per tal que sigui més ajustada. Creiem que la taxa està mal calculada, ja que actualment es troba vinculada al rebut de l’aigua. Considerem que s’haurien de separar, i s’hauria de crear una taxa d’escombraries que valorés el servei en funció del volum i tipus de residus. Potenciar el reciclatge.
  6. Revisar la possibilitat d’oferir bonificacions en la taxa d’escombraries per entitats no lucratives de la ciutat.
  7. Augmentar la inversió en mesures de reducció de la contaminació i elaborar les polítiques amb una orientació de transformació mediambiental.
  8. Fomentar la col·laboració amb entitats socials per a reconduir les polítiques d’habitatge, amb una perspectiva metropolitana.

A més, el grup ha volgut fer incís en altres aspectes que s’haurien de tenir en compte com les inversions o no tenir por a endeutar-se, si és necessari.

Per veure les conclusions clica aquí.